Fuar taşımacılığı nedir sorusuna yanıt vermek için seminer, sempozyum, konferans ya da fuar gibi etkinlikler için düzenlenen organizasyonların lojistik gereksinimlerinin farkında olmak gerekir. Bahsi geçen tüm bu organizasyon ve etkinliklerde ihtiyaç duyulan donanımların, stant ve ekipmanların farklı lokasyonlar arasında taşınması için Fuar taşımacılığı olmazsa olmazlar arasında yer alır. Daha global ölçekteki organizasyonlar içinse yurtdışı fuar taşımacılığı yöntemleri öne çıkar.

Genel olarak fuar taşımacılığının yukarıdaki bilgiler dahilinde profesyonel ve sosyal bir yanı olduğun altını çizmek de yanlış olmayacaktır. Global piyasada günden güne daha büyük bir piyasa hacmine ulaşan etkinlik endüstrisi kapsamında ekipmanlar olmazsa olmazlar arasında yer alırlar. Bu bağlamda fuar ve etkinliklerin organize edilmesi aşamasında bahsi geçen donanımların taşınabilmesi lojistik yöntemler ve fuar taşımacılığı hizmetleri gibi yaklaşımlarla mümkündür.

Fuar Taşımacılığı Yapan Firmalar

Fuar taşımacılığı yapan firmalar arasından tercih yaparken firmaların sahip olduğu uluslararası lojistik ağını değerIendirmek kritik önem arz eder. Ayrıca firmanın sahip olduğu lojistik araçları da fuar taşımacılığı süreçlerindeki verimin arttırılması ve iş süreçlerinin verimliliği açısından oldukça faydalı olacaktır. Tüm bu etkenler de göz önünde bulundurulduğunda doğru fuar stant taşımacılığı ile çalışmanın hem maliyet hem de zaman verimliliği açısından oldukça önemli bir etken olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Mobilya Fuar Taşımacılığı

Lojistik kendi içerisinde bir uzmanlık alanı olarak değerlendirildiğinden, bu alanla alakalı iş kolları da farklı skalalarda çeşitlilik gösterir. Mobilya fuar taşımacılığı gibi odaklanmış lojistik hizmetleri, organizasyon ve etkinlik firmaları tarafından sıklıkla tercih edilen bir servis olarak öne çıkar. Çok yönlü lojistik yaklaşımların ve araçların kullanıldığı fuar mobilyası taşımacılığı, firmaların lojistikle alakalı tüm iş yüklerini minimize etmelerine olanak veren bir hizmettir. Bu bilgiler de göz önünde bulundurulduğunda bahsi geçen hizmetin yurtdışı organizasyon fuar taşımacılığı firmaları için de yoğun talep gören bir servis olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Otomobil Fuar Taşımacılığı

Etkinlik lojistiği kapsamında bir diğer ihtiyaç duyulan hizmet türü de otomobil fuar taşımacılığı olarak öne çıkar. Bahsi geçen hizmet daha çok otomobillerin ve benzeri araçların farklı lokasyonlar arasında taşınması için tercih edilen bir yaklaşımdır. Başta karayolu taşımacılığı ve denizyolu lojistiği gibi yaklaşımların kullanıldığı bu hizmet grubunda etkinlikler için otomobillerin en hızlı ve etkili bir şekilde taşınması amaç edinir.

Makine Fuar Taşımacılığı

Özellikle sanayi ve üretim dalları ile alakalı seminer ya da etkinliklerde üretim araçlarının taşınmasına ihtiyaç duyulur. Üretim araçları karmaşık donanımlar olduklarından taşıma süreçlerinin de hassas ve özenli olması, oluşabilecek hasarların önlenebilmesi açısınındın önemlidir. Bu bağlamda fuar gibi etkinlikler için makinelerin taşınması özellikle büyük sanayi kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler arasında yer alırlar.

İnşaat Malzemeleri Taşımacılığı

İnşaat endüstrisi sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de oldukça geniş hacme sahip bir alan olarak değerlendirilir. İnşaat sektöründe iş birliğinin artması ile birlikte uluslararası düzeye organize edilen etkinliklerin sayısında da artış gözlendi. Durum böyle olunca da inşaat malzemeleri taşımacılığı gibi ihtiyaçlara odaklanan lojistik hizmet paketleri de ortaya çıktı. Bu gibi alanlarda faaliyet gösteren lojistik firmaları özellikle Almanya karayolu taşımacılığı gibi lokasyon odaklı hizmetler üzerinden tercihlerini yapmaktadırlar. Durum böyle olunca da uluslararası skalada faaliyet gösteren fuar taşımacılığı firmaları daha nitelikli tüketici ilişkileri kurabilmektedirler.

Fuar Taşımacılığı Fiyatları

Etkinlikler için gerekli olan donanım ve ekipmanların lojistiği için firmalar tarafından belirlenen farklı fiyat politikalarının mevcut olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle Avrupa kapsamında ülkelere yapılacak olan taşımacılık için mesafe ve belirlenecek olan kara yolu rotalarına göre farklı fiyatlar söz konusu olabilir. Tüm bunların yanı sıra taşımacılığı yapılacak olan donanımların kaç birim oldukları ya da ağırlıkları gibi değişkenler de fiyatları etkileyen unsurlar arasında yer alırlar. Aynı şekilde lojistik süreçlerinde kullanılacak olan kargo araçları ve teknolojilerin de fiyat üzerinde tartışılmaz bir etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

 

Uluslararası Lojistik Çözümlerimizi Keşfedin!

Uluslararası Nakliye Yapılan Ülkeler
Almanya Nakliye
İngiltere Nakliye
Fransa Nakliye
Hollanda Nakliye
İtalya Nakliye
Amerika Nakliye
Kanada Nakliye
Dubai Nakliye

0216 305 07 07