Medikal taşımacılık özellikle ilaç sanayisi dahilinde kullanılan ürünlerin, hammaddelerin, kimyasal ve medikal ürünlerin lojistik operasyonlarını kapsayan bir hizmet olarak öne çıkar. Medikal malzeme taşımacılığı olarak da değerlendirilen bu lojistik yöntem, özellikle ilaç firmalarının ürünlerinin hedef pazarlara ulaştırabilmeleri açısından önemli bir hizmet olarak öne çıkar. Kullanılan araç, donanım ve altyapıların da ilaç taşımacılığı için uygun olması zorunluluğu, bu işi yapan özel medikal taşımacılık firmalarına duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Özellikle tıbbi taşımacılık gibi hassas lojistik operasyon gerektiren işlerde, bahsi geçen donanımların olmaması durumu ciddi hasarlara sebebiyet verebilmektedir.

Medikal Taşımacılık Yapan Firmalar

Tıbbi ve medikal taşımacılık yapan firmalar, ilaç endüstrisinde uygulanan standartlar gereği uygulanması gereken prosedürleri takip eden lojistik firmalar olarak öne çıkarlar. Bu bağlamda, medikal kargo taşımacılığı süreçlerinde kullanılan araçlarda, gerekli güvenlik donanımlarının bulunması hayati önem arz eder. Çeşitli hastalık tedavilerinde kullanılan ilaçların gerekli taşıma koşullarında nakliye edilmesi, ilaçların kimyasal yapılarının korunmasına yardımcı olur. Özellikle medikal ürünlerin taşındığı araçların sahip oldukları donanımların, onların hem yapısal hem de kimyasal bileşenlerinin korunmasına katkı sağladığını söylemek doğru olacaktır. Bu noktada da ilaç taşımacılığı yapan firmalar, bahsi geçen teknolojik donanımlar ve araçları kullanarak medikal lojistik süreçlerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.

Kozmetik ve Bakım Ürünleri Taşımacılığı

Kozmetik ve bakım ürünleri taşımacılığı, günden güne daha da büyük bir hacme ulaşan kişisel bakım endüstrisi için oldukça stratejik bir lojistik operasyon olarak nitelendirilir. Kozmetik ve bakım ürünleri taşımacılığı gibi lojistik hizmetleri, kişisel bakım ürünlerinin güvenli ve hızlı bir şekilde hedef lokasyonlara ulaştırılmasını sağlayan bir yaklaşım olarak tanımlanır. Bu bağlamda nakliye firmaları özellikle karayolu lojistiği ya da gerekli durumlarda denizyolu nakliyesi gibi lojistik yöntemleri kullanarak kozmetik firmalarının ihtiyaçlarına yanıt vermektedirler.

Medikal Makine ve Ekipman Taşımacılığı

Medikal makine ve ekipman taşımacılığı, tıbbi süreçlerde özellikle hastaneler tarafından kullanılan teknik donanımların lojistiği ile ilgilenen bir iş koludur. Medikal ve tıbbi cihazlar, yapısal olarak hassas koşullarda taşınması gereken donanımlar olduklarından bu makinelerin nakliyesinde kullanılacak araçların da aynı hassasiyette olması gerekmektedir. Özellikle uluslararası boyutta gönderimi yapılan medikal cihazların, hedef konumlara hızlı ve maliyet odaklı lojistik yöntemlerle ulaştırılabilmesi adına denizyolu ve karayolunu da kapsayan entegre taşımacılık yöntemi kullanılabilir.

Tıbbi Lojistik Süreçlerinde Frigo Taşımacılık Araçlarının Kullanımı

Her şeyden önce tıbbi taşımacılık ve ilaç taşımacılığı, taşınan malzemelerin kimyasal yapısından dolayı, frigo taşıma araçlarının kullanımı zorunlu kılan süreçlerdir. Isı değişimlerine karşı olan medikal malzemeler ya da ilaçlar, frigo taşımacılık yöntemleri kullanılarak taşınmalıdır. Aksi halde, lojistiği yapılan ilaçların ya da medikal ürünlerin kimyasal yapılarında çözülmeler veya bozulmalar medyana gelebilir. Aynı şekilde ani ısı değişimlerine karşı duyarlı olan diğer medikal ürünlerde de termal taşıma ve lojistik araçlarının kullanılması oldukça önemlidir.

Medikal Taşımacılık Fiyatları Hangi Aralıklarda Yer Alıyor?

Medikal taşıma fiyatlar öncelikli olarak lojistiği yapılacak olan ürünlerin özelliklerine ve niceliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Ürünlerin miktarı, taşınma koşulları ya da taşıma konumu gibi etkenler fiyat üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Tüm bunların yanı sıra, medikal ürünlerin taşımasını yapan firmalar genel anlamda uluslararası lojistik ağını kullandıklarından bu durum da fiyatlar üzerinde belirleyici olabilmektedir. Daha kısa mesafeli taşımalar için daha uygun fiyat opsiyonları olmakla birlikte teknolojik araçlarla profesyonel düzeyde taşımacılık yapan firmaların fiyat opsiyonları ciddi değişkenlikler gösterebilmektedir. Bu noktada, gönderimi yapılacak olan medikal ürünlerin güvenliği için tercih edilecek nakliye firmalarının fiyatları, asla tercih sebebi olmamalıdır.

 

Uluslararası Lojistik Çözümlerimizi Keşfedin!

Uluslararası Nakliye Yapılan Ülkeler
Almanya Nakliye
İngiltere Nakliye
Fransa Nakliye
Hollanda Nakliye
İtalya Nakliye
Amerika Nakliye
Kanada Nakliye
Dubai Nakliye

0216 305 07 07