Tehlikeli madde taşımacılığı, kimyasal olarak tehlike arz eden ve yanıcı özelliği bulunan hammaddelerin, materyallerin ve bileşenlerin farklı lokasyonlar arasındaki lojistiğini kapsayan bir hizmet olarak değerlendirilir. Bu bağlamda tehlikeli madde taşımacılığı kapsamlı teknolojilerin ve taşıma sürecinin güvenlik seviyesini arttıracak yöntemlerin kullanıldığı hizmetlerdir. Tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında, sürecin güvenlik seviyesini zenginleştirecek araçların kullanılması ve gerekli önemlerin alınması hem yasal hem de insani bir yükümlülüktür.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Firmaları

Tehlikeli madde taşımacılığı firmaları özellikle İstanbul gibi önemli metropoliten lokasyonlarda faaliyet gösteren kurumsal yapılar olarak öne çıkarlar. İstanbul ADR taşımacılık firmaları arasında özellikle sektörel tecrübesi ile öne çıkan kurumsal yapıların mevcut olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tüm bunların yanı sıra bahsi geçen firmalar arasında taşıma sürecinde uygulanan güvenlik prosedürlerini maksimum seviyeye çıkartmaya yönelik teknolojilerin kullanımı da yaygındır.

ADR Taşımacılık Nedir?

ADR taşımacılık nedir sorusuna, tehlike arz eden kimyasalların ya da yanıcı maddelerin karayolu ulaşımı vasıtası ile taşındığı bir lojistik prosedürü yanıtını vermek mümkündür. Standartları Avrupa Birliği ülkelerince belirlenen, toplum ve çevre sağlığı için tehlike arz eden malların taşınma süreçlerinin yapılandırılmasına yönelik bir yönerge olan ADR, tehlikeli madde taşımacılığı yapan lojistik firmalarının takip etmesi gereken standartları belirler. Bu bağlamda ADR taşımacılık firmaları üst düzey güvenlik önlemleri alarak tehlikeli madde nakliyesi süreçlerinde alınan güvenlik önemlerini maksimum seviyeye çıkartırlar. Böylelikle de hem toplum güvenliği hem de taşınan malların güvenliği açısından üst düzey bir güvenlik ağı oluşturulmuş olur. Aynı zamanda uluslararası ticaret kapsamındaki lojistik süreçleri de daha kontrollü ve daha güvenli bir ortamda gerçekleştirilmiş olur.

Yanıcı Maddelerin Taşınması

Lojistik firmaları için şüphesiz en zor lojistik operasyonu yanıcı madde gibi tehlikeli materyallerin taşınması olarak değerlendirilir. Bu bağlamda yanıcı maddelerin taşıması da belirli prosedürler ve bir takım organizasyonlar tarafından sıkı bir denetime tabii tutulur. Özellikle yanıcı parsiyel grupaj ve parça yük taşımacılığı gibi spesifik lojistik hizmetleri kapsamında genel güvenlik prosedürlerinin takibinin teşvik edilmesi gerekir. Bahsi geçen denetim uluslararası yanıcı madde taşımacılığı yapan firmaların kuralları esnetme konusundaki inisiyatiflerini kısıtlayarak kuralların geçerliliğini sağlamlaştırır. Bu noktada yanıcı madde lojistiği ve taşımacılığı hizmeti veren firmaların da bahsi geçen tehlikeli maddelerin taşınması süreçlerinde daha sistematik bir tutum sergileyeceklerini söylemek doğru olacaktır.

SRC5 Belgeli Taşımacılık

SRC5 Belgesi nedir ve hangi alanlarda kullanılır? Özellikle tehlikeli madde taşımacılığı gibi hizmetlere ihtiyaç duyan kişilerin sık sorduğu olan "SRC5 nedir?" sorusuna çeşitli şekillerde yanıtlar vermek mümkündür. ADR Belgesi olarak da nitelendirilen bu belge özellikle, yanıcı maddelerin taşınması için gerekli kullanılan ticari araçların yanıcı ya da tehlikeli madde taşıma yetkisine sahip olduğunu belgeleyen hukuki bir doküman olarak değerlendirilir. Oldukça riskli bir süreç olduğundan yanıcı ya da tehlikeli maddelerin taşınması için SRC5 Belgesi gibi dokümanların, lojistik hizmetlerin güvenliği açısından hayati önem arz ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Yanıcı Madde Taşımacılığı Fiyatları

Yanıcı madde taşımacılığı fiyatları genel olarak alınacak olan hizmetin niteliğine, kullanılacak olan altyapı, teknoloji ve araçların çeşitliliğine göre değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda yanıcı madde taşımacılığı fiyatları üzerinde birçok belirleyici etken olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Özellikle alınacak olan hizmetin kalitesini ve güvenliğini etkileyecek prosedürlerin varlığı, hizmetin fiyatı üzerinde doğrudan etki sahibi olacaktır. Bu noktada nitelikli ve güvenli bir lojistik hizmet almak isteyenlerin tehlikeli madde taşımacılığı hizmeti satın alım süreçlerinde fiyat hassasiyeti bariyerini aşmaları gerektiği söylenebilir.

 

Uluslararası Nakliye Çözümlerimize Göz Atın!

İngiltere Nakliye
Uluslarası Nakliye Yapılan Ülkeler
Kimya ve Endüstri Taşımacılığı
Karayolu Taşımacılığı

 

0216 305 07 07