Global ekonomide oldukça önemli bir yere sahip olan hammadeler, oluşturdukları tedarik zinciri ile oldukça kapsamlı bir lojistik ağ oluşturmaktadırlar. Özellikle uluslararası taşımacılık hizmetleri kapsamında değerlendirilen bu lojistik süreçler; ülkelerin ihracat ve ithalat operasyonlarında ciddi bir yer tutmaktadırlar. Farklı yöntemlerin bir arada kullanıldığı hammadde taşımacılığı kapsamında genel olarak karayolu taşımacılığı ya da denizyolu taşımacılığı gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra kendi içerisinde kimya ve endüstri taşımacılığı gibi alt kollara da ayrılan bu hammadde lojistiği, özel araçlar ile yürütülen son derece kapsamlı bir süreç olarak değerlendirilir. Global ölçekte yapılıyor oluşu ve içinde tehlikeli madde (ADR) taşımacılığı gibi zorlayıcı süreçler de barındırıyor olması nedeniyle Universal Lojistik gibi alanında uzman firmalardan yararlanmak süreçler açısından daha sağlıklı olacaktır.

Profesyonel Hammadde Taşımacılığı Nedir?

Profesyonel hammadde taşımacılığı, endüstriyel üretim süreçlerinde ve farklı sanayilerde imalat amacıyla kullanılan yüklerin lojistik gönderim operasyonları olarak tanımlanır. Farklı hammadde türleri olduğundan yapılacak olan taşımacılık işlerinin de kendi içerisinde farklı özelliklere göre sınıflandırılacağını söylemek yanlış olmaz. Özellikle yapı malzemeleri taşımacılığı gibi süreçlerde gabari dışı yük statüsü oluşacağından, kullanılacak olan araç ve yöntemlerin de özel olarak belirlenmesi gerektiğini söylemek yanlış olmaz.

Hangi Hammaddeler Taşınmaktadır?

Global endüstri ve üretim ekosisteminde yüzlerce çeşit hammadde türlerinden bahsetmek mümkündür. Fakat uluslararası hammadde taşımacılığı kapsamında gönderimi en çok tercih edilen opsiyonları, diğer hammadde türlerine göre daha yüksek bir hacme sahiptir. Bu noktada kimya ve endüstriyel hammaddelerin taşımacılığı, uluslararası ölçekte en çok tercih edilen yöntemlerden biri olarak öne çıkar. Tüm bunların yanı sıra tehlikeli madde taşımacılığı statüsünde yanıcı ve parlayan hammaddelerin taşımacılığı da yapılmaktadır. Aynı şekilde tekstil taşımacılığı kapsamında tekstil üretim süreçlerinde kullanılan hammaddelerin gönderimi de sık sık ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler arasında yer almaktadır.

Hammadde Taşımacılığı Fiyatları

Hammadde taşımacılığı fiyatları genel olarak organize edilen lojistik operasyonun niteliğine göre farklılık gösterir. Özellikle taşıması yapılacak olan hammadde türü, hammaddenin tonajı ya da tehlikeli olup olmama durumu kriterleri gibi etkenler fiyatı doğrudan etkiler. Bunların yanı sıra hangi lojistik yöntemin kullanılacağı da fiyat üzerinde doğrudan belirleyici etkiye sahiptir. Örneğin havayolu taşımacılığı ile yapılacak olan lojistiğin fiyatlandırması diğer opsiyonlara göre farklılık gösterecektir.

Hammadde Taşımacılığı Yapılan Ülkeler

Stratejik konumu itibari ile oldukça merkezi lokasyonda yer alan Türkiye'nin uluslararası lojistik açısından da güçlü bir konumda bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu bağlamda Türkiye'den uluslararası nakliye yapılan ülkeler aynı zamanda tehlikeli madde taşımacılığı da yapılabilecek olan ülkelerdir. Özellikle yakın lokasyonlarda yer alan Avrupa ve Asya ülkeleri, Türkiye'den en çok tehlikeli madde lojistiğinin organize edildiği ülkeler olarak öne çıkarlar. Aynı şekilde Türkiye'nin bu ülkelerle, özellikle tehlikeli madde taşımacılığı süreçlerinde olan lojistik trafiğinin yasal zemine oturtulması için gümrükleme hizmetlerine de sık sık ihtiyaç duyulur.

Hammadde Taşımacılığında Hangi Araçlar Kullanılıyor?

Tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında kullanılan araçların, kapsamı ilgili yasalar çerçevesince belirlenen bir takım teknik özelliklere sahip olması gerekir. Özellikle yanıcı madde taşımacılığı süreçlerinde lojistik operasyonun güvenliğini sağlamak ve oluşabilecek riskleri minimize etmek için araçların bir takım testlere tabii tutulmaları gerekir. Aynı şekilde bu gibi taşımacılık operasyonunda görev alacak olan lojistik ekibinin de bir takım güvenlik eğitimleri almış ve gerekli sertifikasyonları tamamlamış olması gerekmektedir.

Hammadde Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Üst paragrafta da belirtildiği üzere hammadde taşımacılığı süreçlerin dikkat edilmesi gereken birçok etken mevcuttur. Bunlar arasında özellikle taşımacılığın yapılacağı araçların kontrollerinin tam olması, uluslararası hammadde taşımacılığı yapan firmaların en çok dikkat etmeleri gereken etkenler arasında gösterilir. Bunun yanı sıra hammadde taşımacılığı süreçlerinde lojistik firmalarının, takip etmeleri gereken ciddi prosedürler de vardır. Bu noktada hammadde taşımacılığı yapacak olan firmaların belirli aralıklarda ilgili sertifikasyonları tamamlamaları gerekmektedir.

Hammadde Taşımacılığı Yapan Firmalar

Hammadde taşımacılığı genelde kendini ayrıştıran ve zorlayıcı bir operasyondur. Bazı sertifikasyonların ve ekstra önemlerin zorunlu olması, buradaki operasyonel yükün zorlayıcı olmasına sebebiyet vermektedir. Bu noktada uluslararası taşımacılık yapan tüm nakliye firmalarının sadece belirli bir kısmı aynı zamanda hammadde taşımacılığı da yaparlar. Özellikle Universal Lojistik gibi çok disiplinli lojistik operasyonlar yöneten lojistik firmalar, hammadde taşımacılığı gibi dikkat isteyen süreçlerde oldukça nitelikli çözümler üretmektedirler.

0216 305 07 07