KALİTE TESADÜF DEĞİLDİR

Şirketimizin ISO 9001 Kalite standartlarının yakın takipçisi olarak aşağıda belirtilirmiş olan politikaları benimseyip en verimli şekilde uygulamayı kendisine amaç edinmiştir.

  • Şirket itibar ve saygınlığını korumak ve yükseltmek.
  • Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek.
  • Tedarikçilerin kalite düzeylerinin kontrollerini elde tutmak, bu firmaları denetleyerek ekip çalışmalarına katılımlarını sağlamak.
  • Doğru, verimli, karlı fikirlerin bilgili, deneyimli beyin gücüyle ortaya çıktığını şirket kalite prensibi olarak kabul etmek. Bu doğrultuda şirkete nitelikli insanlar kazandırmak..
  • Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek. Yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak.
  • Ülkeye faydalı olmak, sürekli gelişmek ve uluslararası arenada ismi bilinen bir dünya şirketi olmak.
  • İşlerin planlanmasında ve yürütülmesi aşamasında çevreye verilecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak. Etkin bir çevre bilinci yaratarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasında örnek bir şirket olmak.
 

0216 305 07 07