Lojistik firmaların özel teknolojiler ve donanımlar kullanarak gerçekleştirdiği operasyonlar olan gıda taşımacılığı; kapsamlı ve oldukça hassas bir lojistik hizmeti olarak tanımlanır. Bu noktada, çeşitli raf ömürlerine ve saklama koşullarına sahip olan gıda maddelerinin nakliye süreçlerinde de dikkat edilmesi gereken birçok etken olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle taşıması yapılacak olan gıdaların sıcaklık gibi çeşitli etkenler göz önünde bulundurularak saklanması gerektiği de göz önünde bulundurulunca gıda taşımacılığı süreçlerinde özel ekipman ve araçların kullanılması gerekmektedir.

Dondurulmuş Gıda Taşımacılığı

Dondurulmuş gıda taşımacılığı lojistik olarak özel ekipmanların ve özel kasalara sahip olan araçların kullanıldığı bir süreç olarak tanımlanır. Bu bağlamda dondurulmuş gıda taşımacılığı kapsamında frigorik nakliye araçları kullanarak dondurulmuş gıdaların bozulmadan hedef konumlara ulaştırılması amaçlanır. Tüm bunların yanı sıra, soğuk hava taşımacılığı olarak da tanımlanan bu süreç dahilinde gıdaların taşıma süreci boyunca gerekli olan sıcaklık değerlerinde korunması da sağlanmış olur.

Gıda Taşımacılığı Yapan Firmalar

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere gıda taşımacılığı yapan firmalar bir takım gerekli donanımları ve teknolojileri kullanmakla yükümlüdürler. Gıda endüstrisi kapsamlı prosedürlerin uygulandığı bir sektör olduğundan taşımacılık firmalarının da bahsi geçen prosedürleri takip etmesi hayati önem arz eder. Aynı şekilde gıda taşımacılığı yapan firmalar hedef lokasyonlar arasında taşımacılık yaparlarken gıdaların güvenli bir şekilde ulaştırılmasıyla da yükümlüdürler. Gıdaların güvenliğini sağlamaya yetecek donanımların olmaması durumunda nakliye firmaları, gıda taşımacılığı yapma konusunda ciddi kısıtlarla karşılaşabilirler.

Frigo Taşımacılık Nedir?

Frigo taşımacılık soğuk hava deposu gibi donanımları araçlarla entegre ederek yapılan taşımacılık işlemi olarak tanımlanır. Frigo nakliyecilik kapsamında soğutma altyapıları kullanılan araçlar ile özellikle dondurulmuş gıdaların taşınması amaçlanır. Bunun yanı sıra, taşınması gereken raf ömürleri kısa olan gıdaların bozulmadan taşınması amacıyla da soğutmalı araçlar kullanılır. Özet geçmek gerekirse, tüm bu donanımların kullanıldığı lojistik yöntemine frigo taşımacılık adı verilir.

Termo Taşımacılık Nedir?

Gıda lojistiği süreçlerinde kullanılan bir diğer yaygın terim de termo taşımacılık olarak dikkat çeker. Termo taşımacılık ani sıcaklık değişimlerine karşı duyarlılığı olan ve belirli bir sıcaklık düzeyinde korunması gereken maddelerin nakliye süreçlerinde kullanılan bir yöntem olarak tanımlanır. Bu bağlamda termo nakliyecilik olarak da adlandırılan bu yöntem özellikle kurutulmuş gıda gibi termal duyarlılığı olan gıda malzemelerinin taşınmasında sık sık kullanılan bir yaklaşımdır.

Gıda Kimyasalları Taşımacılığı

Gıda kimyasalları taşımacılığı, endüstri genelindeki üretim süreçlerinde kullanılan gıda kimyasallarının ve hammaddelerin lojistik süreçlerinde tercih edilir. Bu bağlamda gıda üretimi yapan firmalar, hammadde temini için özel ekipmanlarla taşıma yapmak durumundadırlar. Bahsi geçen kimyasalların ve hammaddelerin hedef lokasyonlara ulaştırılması için termal duyarlılığı olan özel araçlar tercih edilmelidir. Gıda kimyasalı taşımacılığı için standart nakliye kamyonları riskli olacağı gibi maddelerin deforme olması ya da bozulması gibi yan etkileri de beraberinde getirebilirler. Aynı şekilde hammaddelerin lojistik süreçlerinde gıda ambalajları taşımacılığı gibi ek hizmetlerden de söz edilebilir.

Hazır Gıda Taşımacılığı

Gıda endüstrisinde kullanılan bir diğer yaygın lojistik hizmeti de hazır gıda taşımacılığı olarak öne çıkar. Hazır gıdaların taşınması, bu ürünlerin raf ömürleri ve saklama koşulları oldukları için bir takım zaman dinamiklerine duyarlı olarak gerçekleştirilmelidir. Taşınma süreçlerinde hazır gıdaların saklama koşulları dikkate alınmadığında bozulma, çürüme, deforme olma gibi bir takım risklerin söz konusu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Aynı şekilde içecek taşımacılığı gibi süreçlerde sıcaklık değişkenleri, ambalaj koruması gibi standartların takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle -18ºC ile -26ºC hassas derecelendirme sistemine sahip olan donanımların kullanılması hazır gıda ve içecek taşımacılığı kapsamında takip edilmesi gereken standartlardan sadece biridir.

Kuru Gıda Taşımacılığı

Genel anlamda yiyecek endüstrisi, bir takım prosedürlerle yoğun olarak denetlenen bir sektördür. Özellikle kuru gıda taşımacılığı gibi süreçlerde bahsi geçen prosedürlerin uygulanması ve takibi yapılmalıdır. Kuru bakliyat taşımacılığı kapsamında gıdalar, üretim yerlerinden hedef lokasyonlara güvenli ve hızlı şekilde ulaştırılmalıdır. Bu da süreç boyunca, doğru ekipman ve araçların kullanımını zorunlu kılan bir etkendir.

 

Uluslararası Nakliye Çözümlerimizi Keşfedin!

Gıda Taşımacılığı Nedir, Kimler Yapar?
Karayolu Taşımacılığı
Havayolu Taşımacılığı
Denizyolu Taşımacılığı
Uluslararası Nakliye Yapılan Ülkeler
Uluslarası Taşımacılık Hizmetleri
Almanya Nakliye
İngiltere Nakliye
Fransa Nakliye
Hollanda Nakliye
İtalya Nakliye
Amerika Nakliye
Kanada Nakliye
Dubai Nakliye

 

0216 305 07 07