Global ekonomide ve uluslararası ihracat süreçlerinde oldukça önemli bir lojistik hacme sahip olan metal ve çelik taşımacılığı, Universal Lojistik gibi nakliye alanında uzmanlaşmış firmalar tarafından sağlanan bir hizmet olarak öne çıkar. Kendi içerisinde farklı süreçlere ayrılan metal taşımacılığı ve çelik taşımacılığı özellikle taşınan materyallerin fiziksel özelliklerinden dolayı oldukça zorlayıcı şekilde ilerletilen operasyonlardır. Özellikle karayolu taşımacılığı gibi yöntemlerin sık sık kullanıldığı uluslararası metal taşımacılığı süreçlerinde ihtiyaca göre denizyolu taşımacılığı gibi yöntemler de kullanılmaktadır.

Metal Taşımacılığı Nedir?

Metal taşımacılığı nedir sorusuna en net şekilde "Lojistik hesaplamalar yapılarak iki farklı lokasyon arasında gönderimi yapılması gereken metal ürünlerinin uygun nakliye modelleri ile gönderilmesidir." yanıtı verilebilir. Intermodal taşımacılık gibi bütünleyici modellerin de kullanıldığı metal taşımacılığı süreçlerinde uluslararası prosedürlere uymak amacıyla gümrükleme hizmetlerinden de faydalanılabilmektedir.

Uluslararası Metal Taşımacılığı Fiyatları

Genel olarak tercih edilecek metal taşımacılığı yöntemine göre fiyatlandırma politikaları da değişkenlik gösterir. Özellikle uluslararası taşımacılık hizmetleri çerçevesinde bir operasyon planlanacaksa gönderim yapılacak lokasyonun mesafesinin de fiyat üzerinde belirleyici etkisi vardır. Tüm bunların yanı sıra son derece ağır bir materyal olan metal ürünün, fiziksel özellikleri ve tonaj değerleri de fiyatın belirlenmesi açısından önemli kriterler olarak değerlendirilir.

Uluslararası Metal Taşımacılığı Yapan Firmalar

Metal taşımacılığı farklı yaklaşımların ve araçların kullanımını gerektiren bir lojistik hizmeti olarak öne çıkar. Genellikle deniz yolu ya da kara yolu olanaklarının kullanıldığı metal taşımacılığı süreçlerinde tonaj sınırlamasından dolayı çok fazla havayolu taşımacılığı kullanılmaz. Bunun yanı sıra ağır yük taşımacılığı konusunda deneyimli ve gerekli donanıma sahip Universal Lojistik gibi firmalar, metal taşımacılığı yapmaktadır.

Uluslararası Metal Taşımacılığı Yapılan Ülkeler

Gerek Türkiye'nin merkezi konumundan dolayı gerekse küresel piyasalardaki özellikle endüstri odaklı iş kollarındaki ihtiyaçtan dolayı, birçok ülke metale hammadde olarak ihtiyaç duyar. Bu bağlamda Türkiye'nin stratejik konumu ve lojistik açıdan öncü sayılabilecek nitelikteki firmaları ile birçok ülkeye metal taşımacılığı yapmaktadır. Özellikle Avrupa ve yakın Asya ülkeleri olmak üzere uluslararası nakliye yapılan ülkelerin birçoğuna Türkiye'den gönderim mevcuttur.

Çelik Taşımacılığı Nedir?

Ağır yük taşımacılığı kategorisinde değerlendirilen çelik taşımacılığı, işlenmiş bir hammadde olarak çelik materyalinin konumlar arasındaki transferi olarak nitelendirilir. Bazı durumlarda özellikle tonaj sınırı aşıldığında gabari dışı yük statüsündeki taşına dinamikleri söz konusu olduğundan, yapılacak olan nakliyenin son derece hassas hesaplanması gerekmektedir.

Uluslararası Çelik Taşımacılığı Fiyatları

Çelik taşımacılığı fiyatları genel olarak diğer gabari dışı yük taşımacılığı süreçlerinde olduğu gibi yükün ağırlığına ve fiziksel özelliklerine göre farklılık gösterir. Çelik gibi ağır metallerde fiyatlandırma doğrudan tonaj üzerinden yapılır. Fakat tonaj haricinde kullanılacak olan rota ve mesafe gibi değerler de çelik taşımacılığı fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Uluslararası Çelik Taşımacılığı Yapan Firmalar

Uluslararası çelik taşımacılığı yapan firmalar arasında Universal Lojistik gibi birçok lojistik teknolojiye ve ekipmana sahip kurumsal yapılar öne çıkar. Bu noktada özellikle ağır yük taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı gibi birbirini bütünleyen çözümler sunan lojistik firmaları, müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir süreç planlamaya özen gösterirler.

Uluslararası Çelik Taşımacılığı Yapılan Ülkeler

Türkiye'den uluslararası çelik taşımacılığı yapılan arasında hem Avrupa ve Asya gibi karasal olarak yakın ülkeler yer alır hem de denizaşırı mesafede kalan Amerika, Kanada ve İngiltere gibi lokasyonlar dikkat çeker. Bu bağlamda gönderim yapılacak olan lokasyon belirlendikten sonra vergilendirme ve gümrük işlemleri ile alakalı detayları da kesinleştirmek için gümrükleme hizmetleri gibi çözümlerden muhakkak yararlanılır.

0216 305 07 07