Kimya ve endüstri taşımacılığı, lojistik süreçlerinde üst düzey güvenlik gerektiren hammaddeleri ya da materyalleri kapsayan bir lojistik hizmeti olarak öne çıkar. Özellikle ilaç, petrol, ağır sanayi ve üretim gibi endüstrilerde sık sık ihtiyaç duyulan bir hizmet olan kimya ve endüstri taşımacılığı kapsamında, taşınan malzemelerin yapısal özelliklerinden dolayı özel donanım ve ekipmanların kullanılması gerekir. Bu noktada kimyasal maddelerin taşınması için farklı mekanikler ve teknolojilerin de sürece dahil edilmesi gerektiğini söylemek yanlış olmaz.

Kimyevi Ürünler Taşımacılığı

Kimyevi ürünler taşımacılığı adından da anlaşılacağı üzere ağır kimyasal maddelerin lojistik olarak taşınma sürecini ifade eder. Bu bağlamda, bahsi geçen taşımacılık süreçlerinde kullanılacak olan donanımların da yüksek güvenlik içeren altyapılardan oluşması hayati önem taşır. Kimyevi ürün taşımacılık süreçlerinde özellikle yanıcı madde gibi riskli materyaller için özel teçhizat kullanımı oldukça kritik bir zorunluluk olarak değerlendirilir. Tüm bu etkenler de göz önünde bulundurulunca tercih edilecek olan kimyevi ürün taşımacılığı firmaları için en önemli kriterin uzmanlık ve altyapı olduğunu söylemek de doğru olacaktır.

Kimyasal Madde Taşımacılığı Süreçlerinde Uygulanan Prosedürler

Kimyasal madde taşımacılığı sadece taşınan malların ya da kimyasal maddelerin güvenliği açısından değil aynı zamanda çevre, can ve mal sağlığı açısından riskli bir durumdur. Taşıma süreçlerinde yaşanabilecek olası kaza durumları, ürünlerin yanı sıra çevreye zarar verip can ve mal kaybına da neden olabilmektedir. Kimyasal atık sızıntısı, yanıcı ve parlayıcı maddelerin riski gibi etkenler de göz önünde bulundurulduğunda, kimyasal madde taşımacılığı için uygulanan birçok prosedür olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tüm bu etkenler de göz önünde bulundurulduğunda kimyasal madde taşımacılığı için uluslararası boyutta uygulanan kapsamlı prosedürlerin olduğu da söylenebilir.

Kimyasal Madde Taşımacılığı Sertifikası

Yukarıda da bahsedildiği üzere uluslararası kimyasal madde lojistiği ile alakalı sivil toplum kuruluşları ve siyasi organlar tarafından standartları belirlenen prosedürler mevcuttur. Bahsi geçen taşımacılık standartları ve prosedürlerin lojistik firmalarına aktarılması için de birtakım sertifika programları uygulanmaktadır. Bunlar arasında özellikle kimyevi madde lojistiği için oldukça kritik bir belge olan kimyasal madde taşımacılığı sertifikası oldukça büyük önem arz eder.  Bahsi geçen sertifika kimyasal madde taşımacılığı firmaları tarafından uyulması ve takip edilmesi gereken standartlara uyulduğunu belgeleyen, hukuki geçerliliği olan bir statü olarak değerlendirilir.

Kimyasal Hammadde Taşımacılığı

Endüstriyel seviyede üretimin sürekliliğini sağlamak tedarik zinciri yönetiminin lojistik teknolojilerle entegre olması ile mümkündür. Bunu sağlayabilmek için de hammadde akışının stratejik ve lojistik yöntemler kullanılarak sürdürülebilir bir şekilde sağlanması gerekir. Uluslararası lojistik firmaları bu noktada, kimyasal hammadde taşımacılığı gibi kapsamlı ve hassas hizmetlere ihtiyaç duyalar. Endüstriyel yapılar, üretim sürekliliğini sağlayabilmeleri ve tedarik zinciri verimliliğini arttırabilmeleri açısından hayati önem arz eden kimyasal katkı malzemesi taşımacılığı gibi hizmetler için genel olarak lojistik firmaları ile çalışmayı tercih ederler.

Kimyasal Madde Taşımacılığı Fiyatları

Kimyasal madde taşımacılığı fiyatları süreç dahilinde üzerinde durulması gereken birçok etken olduğundan matematiksel açıdan oldukça değişkenlik gösterir. Fiyatı etkileyen prosedürler, teknoloji ve araç kullanımı, rotaların belirlenmesi gibi etkenlerin yanı sıra lojistik firmalarının bu konudaki tecrübeleri ve uzmanlıkları da fiyat üzerinde önemli bir belirleyici olarak değerlendirilir. Tüm bunların yanı sıra net bir kimyasal madde taşımacılığı hizmet fiyatı belirlemek için tercih edilecek rotaların hesaplanması da gerekir. Rotaların belirlenmesi sürecinde gelişmiş lojistik hesaplama yöntemleri ve analiz araçları kullanılır. Dolayısıyla bu etkenler de fiyat üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Entegre taşımacılık yöntemleri gibi gelişmiş lojistik stratejiler kullanılacaksa fiyat da bununla bağlantılı olarak değişkenlik gösterecektir.

 

Uluslararası Lojistik Çözümlerimizi Keşfedin!

Uluslararası Nakliye Yapılan Ülkeler
Almanya Nakliye
İngiltere Nakliye
Fransa Nakliye
Hollanda Nakliye
İtalya Nakliye
Amerika Nakliye
Kanada Nakliye
Dubai Nakliye

0216 305 07 07