DOĞAYI SEVİYORUZ

Universal Lojistik, yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların ve her türlü enerji kaynağının etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, tüm çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini çevrenin korunması konularında bilinçlendirilmesini, faaliyetleri sırasında oluşabilecek kirliliğin en uygun yöntemlerle giderilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Universal Lojistik, araçlarında hava ve gürültü kirliliği ne karşı ; EURO-5 motor tipi kullanmakta, yanıcı ve patlayıcı riski taşıyan veya kimyasal kirlenmeye sebep olabilecek yükler için ise araç ve sürücülerinin gerekli donanımı edinmeleri ve eğitimden geçmelerini sağlamaktadır.

0216 305 07 07