Lojistik yöntemler düşünüldüğünde verimlilik ve hız açısından en cazip başlıklardan olan havayolu taşımacılığı, özellikle denizaşırı lokasyonlarda tercih edilen bir yöntem olarak değerlendirilir. Ülkeler arası ya da kıtalar arası boyutta nakliye süreçleri için oldukça elverişli yöntem olan havayolu taşımacılığı kapsamında kargo uçakları gibi araçlar kullanılır. Her ne kadar maliyet ekseninde düşünüldüğünde karayolu lojistiğine göre daha yüksek aralıklarda yer alsa da havayolu taşımacılığı özellikle hızlı teslimatın gerekli olduğu durumlarda performans odaklı çözümler sunar.

Havayolu Taşımacılığı Çözümleri

Havayolu taşımacılığı çözümleri yukarıda da bahsettiğimiz üzere verimliliği yüksek lojistik yöntemler olarak öne çıkarlar. Bu bağlamda, uluslararası ticaret boyutunda ilaçtan gıdaya, sağlıktan medikal malzeme endüstrisi gibi taşıma hızının önem arz ettiği birçok endüstride kullanılır. Tüm bunların haricinde değerli ve hassas malzemelerin taşınması kapsamında da havayolu lojistiği sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Denizyolu taşımacılığı ya da karayolu lojistiği gibi yöntemlerde mesafe ve vesait sayılarının artması, zaman ekseninde uzamalara neden olacağından havayolu kargo taşımacılığı bunlar arasındaki en hızlı taşımacılık yöntemi olarak değerlendirilir.

Havayolu Taşımacılığı Avantajları Nelerdir?

Havayolu taşımacılığı özellikle aciliyeti yüksek kargoların farklı lokasyonlara ulaştırılmasında tercih edilir. Taşınması gereken kargoların coğrafi engellere ya da karayolu kapsamındaki limitlere takılmadan doğrudan gönderilmesine olanak verir. Bu noktada havayolu taşımacılığı avantajları arasındaki en öncelikli maddelerden birinin hız olduğunu söylemek doğru olacaktır. Tüm bunların yanı sıra havayolu taşımacılığı avantajları kapsamında öne çıkan başlıkları şu şekilde listelemek mümkündür:

 • Yüksek Güvenlikli Lojistik Deneyimi

  Yukarıda da anlattığımız üzere havayolu lojistiği için birçok avantaj söz konusudur. Bunlardan en önceliklisi de havayolu taşımacılığının yüksek güvenlikli bir lojistik deneyimine olanak veriyor oluşudur. Kullanılan kargo uçakları ve havayolu lojistiği araçları vasıtasıyla taşıma süreci 360 derece gözlemlenebilir hale gelir. Gelişmiş bir kontrol mekanizması sayesinde, havayolu nakliyesi süreçlerinde kargoların havaalanından uçağa bindirilmesinden teslimat birimine ulaşmasına kadar tüm süreç üst düzey güvenlik mekanizması ile denetlenir.

 • Esnek Taşıma Yapabilme Opsiyonları

  Havayolu kargo gönderimi yapmak isteyenler için mevcut seçeneklerin yoğunluğu rekabeti, dolayısıyla da hizmet kalitesini arttıran bir etken olarak değerlendirilir. Birden fazla havayolu lojistik firması mevcut olduğundan firmaların genel rekabet ekseninin hizmet kalitesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktada, birden fazla firmanın taşımacılık kapsamında müşterilerine yaratıcı ve hizmet deneyimini zenginleştiren opsiyonlar sundukları da söylenebilir.

 • Gümrük ve Uluslararası Taşımacılık Prosedürlerinin Uygulama Kolaylığı

  Uluslararası havayolu taşımacılığı kapsamında, süreç hızlı ilerlediğinden karayolu taşımacılığı gibi seçeneklerde hantal işleyen gümrük prosedürleri de ister istemez hızlanır. Bu noktada, sürecin hızlanması için hedef havalimanlarındaki gümrük birimleri prosedürleri doğrudan takip ederler. Bu sayede hem genel lojistik süreci hızlanır hem de genel prosedürlerin yasal takibi kolay olacağından, taşıma sürecinde çıkabilecek ticari ve hukuki sorunların önüne geçilmiş olur.

 • Küçük Hacimli ve Hassas Kargoların Kolaylıkla Taşınabiliyor Oluşu

  Genel bağlamda kargo uçakları gibi araçlarla yapılan nakliyelerin hız ve güvenlik açısından üst düzey yöntemler olduğunu bilmeyen yoktur. Birim başına taşıma maliyeti denizyolu taşımacılığı gibi devasa taşıma yöntemlerine göre daha yüksek olduğundan, havayolu lojistiğinin güvenlik ekseninde de daha verimli olduğu söylenebilir.

  Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, küçük hacimli ve hassas kargoların daha güvenli bir vasıta ile taşınması avantajından da söz etmek mümkündür. Özellikle değerli kargoların, en ufak bir lojistik hasara bile uğramadan hedef teslimat lokasyonlarına ulaştırılması havayolu ile mümkündür.

 • Uluslararası ve Global Düzeyde Yüksek Erişim

  İçinde bulunduğumuz çağ itibari ile uluslararası ticaret politikaları firmalara, ülkeler arası düzeydeki mevcudiyetlerini esnetebilecekleri olanaklar sağlar. Böylesine bir ortamda havayolu taşımacılığı firmaları için duyulan ihtiyaç da yükselişe geçer. Uluslararası lojistik ihtiyaçlarını bu gibi firmalarla karşılayan kurumsal yapılarda global ekonomide daha sağlam bir tutundurma politikası sergileyerek ciddi düzeyde rekabet avantajı elde ederler.

  Tüm bunların yanı sıra, uluslararası nakliye firmaları tarafından sağlanan daha bütünleyici yaklaşımlar olan entegre lojistik uygulamaları ile firmalar kendi bilançolarına göre özelleştirilmiş hizmetlerden de yararlanabilirler. Özellikle karayolu ve denizyolu lojistik yöntemleri ile bütüncül bir şekilde çalışan havayolu lojistik yaklaşımları, firmalara hem maliyet odaklı hem de hızlı nakliye çözümleri sağlamaktadırlar.

   

  Uluslararası Lojistik Çözümlerimizi Keşfedin!

  Uluslararası Nakliye Yapılan Ülkeler
  Almanya Nakliye
  İngiltere Nakliye
  Fransa Nakliye
  Hollanda Nakliye
  İtalya Nakliye
  Amerika Nakliye
  Kanada Nakliye
  Dubai Nakliye

0216 305 07 07