Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri

Uluslararası ekonominin işlerliği ve ticaret için oldukça önemli bir disiplin olan lojistik; belirli araçları ve teknolojileri kullanarak ürün, hizmet ve insan kaynaklarının istenilen zamanda istenilen konumlara en verimli şekilde iletilmesini sağlayan endüstridir. Lojistiğin en önemli kollarından biri olan uluslararası taşımacılık ise ülkeler arası düzeyde gümrük prosedürlerinin dikkate alınarak farklı ulaşım alternatiflerinin bir arada kullanılmasıyla organize edilen lojistik faaliyetleri olarak tanımlanır. Bu bağlamda uluslararası lojistik olarak da tanımlanan bu süreç oldukça sistematik bir planlama dahilinde organize edilmektedir.

Taşıma içeriğine, hedef konuma ve ulaşım koşullarına göre havayolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı gibi farklı yöntemlerin de bir arada kullanıldığı uluslararası nakliyede temel esas taşıması yapılacak olan kaynakların hedef lokasyona en hızlı, verimli ve uygun maliyetli şekilde ulaştırılmasıdır. Universal Lojistik olarak tüm teknik altyapı ve araçlarımızla profesyonel olarak sunduğumuz uluslararası nakliye hizmeti, farklı lojistik disiplinlerinin bir arada kullanıldığı bir bütünleşik bir hizmettir. Uluslararası taşımacılık süreçlerinde kullanılan yöntem ve disiplinleri daha detaylı olarak aşağıdaki başlıklar dahilinde incelemek mümkündür:

Karayolu Taşımacılığı Hizmeti

Lojistik süreçlerinde en sık uygun maliyetli ve etkili yöntemlerden biri olan karayolu taşımacılığı, aynı zamanda en eski ve geleneksel disiplinlerden biridir. Taşımanın medeniyetleri birbirine bağlayan karayolları vasıtası ile gerçekleştiği bu disiplin, özellikle karasal bağlantıları olan lokasyonlar arasında tercih edilir. Örnek vermek gerekirse birbirlerine uluslararası transit karayolları ile bağlandıkları için dolayı Türkiye’den Almanya nakliye işlemi karayolu lojistiği vasıtasıyla yapılabilmektedir. Özellikle mobilya taşımacılığı veya otomotiv aksam ve parça taşımacılığı gibi ihtiyaçlar genellikle karayolu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Denizyolu Taşımacılığı Hizmeti

Gemi taşımacılığı yüksek adetlerde gönderilmesi gereken hacimli ve ağır yüklerin uzun mesafelere iletilmesine olanak veren bir lojistik disiplindir. Uluslararası ticaret hacminin büyük bir bölümünü oluşturan denizyolu taşımacılığı, özellikle denize kıyıları olan İtalya, Rusya ya da İngiltere nakliye süreçleri için kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra denizyolu petrol taşımacılığı ve lojistiği hassasiyetle yapılması gereken tehlikeli madde taşımacılığı için de ideal bir yöntem olarak değerlendirilir. Bunun yanı sıra uzun mesafeli lojistik ihtiyaçlar için intermodal taşımacılık adı altında karayolu ve havayolu taşımacılığı ile de entegre bir şekilde kullanılabilmektedir.

Havayolu Taşımacılığı Hizmeti

Uçak taşımacılığı olarak da nitelendirilen bu yöntem daha çok sağlık sektöründe ve hızlı kargo gönderim süreçlerinde tercih edilen bir disiplindir. Bu noktada, havayolu taşımacılığı özellikle uzak lokasyonlar arası, maliyeti yüksek hassas ürünlerin kargolanmasında kullanılan bir yöntem olarak öne çıkar.

Intermodal Taşımacılık Hizmeti

Adından da anlaşılacağı üzere intermodal taşımacılık birden fazla lojistik metodun kullanıldığı bir yaklaşım olarak öne çıkar. Karayolu, denizyolu ya da havayolu taşımacılık modellerinin en az ikisinin bir arada kullanıldığı bütünleşik bir yöntem olarak tanımlanır. Özellikle proje taşımacılığı süreçlerinde lojistiği zorlayıcı olan ve standart dışı yöntemlere ihtiyaç duyulan gönderim operasyonlarında tercih edilen bir yöntem olarak değerlendirilir. Özellikle gelişmiş ülkelerin ihracat ve ithalat operasyonlarında İngiltere, Almanya, Fransa nakliye süreçleri için sık sık tercih edilir.

Otomotiv Aksam ve Parça Taşımacılığı Hizmeti

Genel olarak üretim tesislerinden pazar yerlerine toplu olarak gönderilen otomotiv aksam ve parçaların lojistik operasyonları için tercih edilen bir taşımacılık yöntemidir. Yüksek maliyetli ve mekanik parçalardan oluştukları için otomotiv aksam ve parça taşımacılığı için özel lojistik ekipmanların kullanılması gerekmektedir. Bu noktada operasyon dahilinde kullanılan araçlar lowbed taşımacılık yani ağır yük lojistiği dahilinde de kullanılmaktadır.

Mobilya Taşımacılığı Hizmeti

Mobilya taşımacılığı ahşap mobilyaların ve hassas dekorasyon ürünlerinin özel lojistik araçlar kullanılarak taşınması yöntemi olarak değerlendirilir. Özellikle farklı ülkeler arasında gönderim yapmak isteyenler tarafından tercih edilen uluslararası lojistik yöntemidir.

Elektronik Taşımacılığı Hizmeti

Elektronik ve teknolojik araçların farklı ülkeler arasındaki gönderimi için tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkar. Süreç dahilinde elektronik araçların gümrük süreçlerinin de organize edilmesi gerektiğinden lojistik operasyonun gümrük danışmanlığı gibi hizmetlerle de desteklenmesi gerekmektedir. Bunun haricinde hassas elektronik cihazların taşınma sürecinde oluşabilecek ufak hasarlar büyük maddi kayıplara sebebiyet verebildiğinden, elektronik taşımacılığı kapsamında üst düzey güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.

Proje & Lowbed Taşımacılık Hizmeti

Universal Lojistik olarak sunduğumuz proje taşımacılığı hizmeti, lojistik süreçlerde standart ötesi yaklaşımlara ihtiyaç duyan kaynakların taşınması için tercih edilen bir yöntemdir. Özellikle ağır yüklerin farklı lokasyonlar arasındaki mobilitesi ve gönderimi için tercih edilen bu yöntem lowbed taşımacılığı gibi yöntemlerle de desteklenerek kurumsal müşteriler için hızlı ve maliyet odaklı bir çözüm haline gelir.

Minivan & Ekspres Taşımacılık Hizmeti

Son kullanıcın günlük hayatta en sık ihtiyaç duyduğu taşımacılık hizmeti olan minivan taşımacılığı, kişisel kargoların ulaştırılması süreçlerinde kullanılan hızlı ve etkili bir yöntemdir. Ekspres taşımacılığı olarak da nitelendirilen bu yöntem son kullanıcıya hızlı bir şekilde elden teslimat için ihtiyaç duyulan bir lojistik hizmet olarak öne çıkar.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hizmeti

Tehlikeli madde taşımacılığı yanıcı maddelerin ya da çevre için risk oluşturabilecek kimyasal içerikli maddelerin lojistiği için tercih edilen bir yöntemdir. Özellikle petrol taşımacılığı ya da kimyevi madde taşımacılığı gibi risk faktörü içeren lojistik operasyonlar ultra güvenlik önlemleri alınarak yürütülmektedir.

Petrol ve Maden Taşımacılığı Hizmeti

Petrol ve maden taşımacılığı hassasiyetle taşınması gereken içeriklerin lojistiklerine odaklanan hizmetler olduklarından oldukça sıkı güvenlik önlemleri ile yapılmaktadır. Bunun haricinde değerli madenlerin ve kimyasal içeren riskli bileşenlerin taşınmaları için de ekstra güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Yapı Malzemeleri Taşımacılığı Hizmeti

Nicelik açısından ağır yük sayılabilecek yapı malzemeleri, ağır yük taşımacılığı kapsamında lojistiği yapılan ürünlerdir. İnşaat sektörü genelinde kaynağı farklı lokasyonlar olan ham maddelere ihtiyaç duyulduğundan yapı malzemeleri taşımacılığı, uluslararası lojistik kapsamında sık sık tercih edilen bir yöntem olarak değerlendirilir.

Gıda Taşımacılığı Hizmeti

Gıda taşımacılığı, bozulma riski olan besin maddelerin frigo lojistik gibi gelişmiş yöntemler kullanılarak taşındığı bir yöntem olarak bilinir. Gıda lojistiği kapsamında hem hijyen standartları hem de alınacak olan güvenlik önlemleri taşımanın niteliğini belirleyen önemli noktalar arasında gösterilir.

Medikal Taşımacılığı Hizmeti

Medikal taşımacılığı sağlık sektörü için önem arz eden ilaç, serum ve benzeri medikal malzemelerin uluslararası düzeyde gerekli önlemler alınarak taşınması işlemidir. Medikal taşımacılıkta sağlık malzemelerinin güvenli çerçevede transferlerinin yapılabilmesi adına ciddi prosedürler uygulanmaktadır.

Tekstil Taşımacılığı Hizmeti

Tekstil taşımacılığı, endüstriyel tekstil üretim süreçlerinde kullanılabilecek hammaddelerin ya da doğrudan üretilen tekstil ürünlerinin ülkeler arası düzeyde aktarılması gibi ihtiyaçlar için tercih edilir. Üretimi tamamlanan tekstil malzemelerinin uluslararası ticaret kapsamında pazar yerlerine gönderimi gibi süreçler için tekstil taşımacılığı hizmetlerinden yararlanılır.

Fuar Taşımacılığı Hizmeti

Fuar taşımacılığı, seminer ve benzeri etkinlikler için gerekli olan stand, fuar çadırları ve diğer etkinlik malzemelerinin farklı lokasyonlar arasındaki lojistiği için tercih edilen bir hizmettir. Büyük çaplı prodüksiyon malzemelerinin ve stand alanlarının hareketliliği söz konusu olduğu olduğu için proje taşımacılığı ve intermodal taşımacılık gibi yöntemlerden faydalanılmaktadır.

Uçak ve Uzay Sanayi Taşımacılığı Hizmeti

Aralarında askeri teçhizatların da yer aldığı uçak ve uzay sanayi malzemelerinin taşıması için özel araç ve teknolojilerin kullanılması gerekmektedir. Hassasiyet seviyesi yüksek olan teçhizatlar risk faktörü de barındırdığından bu uçan ve uzay sanayi taşımacılığının alanında uzman ve gerekli sertifikasyonları tamamlamış ekipler tarafından yapılması gerekmektedir.

Kimya Endüstri Taşımacılığı Hizmeti

Kimya & endüstri taşımacılığı kimyasal içerikli bileşenlerin ve çevreye zarar verebilecek maddelerin lojistiğine odaklanan bir hizmettir. Hammaddeler, üretim malzemeleri ve kimyasal bileşen gibi maddelerin lojistik süreçleri, bir takım prosedürler göz önünde bulundurularak yönetilmelidir.

 
Uluslararası Lojistik Çözümlerimizi Keşfedin!
Uluslararası Nakliye Yapılan Ülkeler
Almanya Nakliye
İngiltere Nakliye
Fransa Nakliye
Hollanda Nakliye
İtalya Nakliye
Amerika Nakliye
Kanada Nakliye
Dubai Nakliye

0216 305 07 07