Geleceğin sektörleri olarak da nitelendirilen uçak ve uzay sanayi, gelişimini sürdürebilmek adına hammadde akışını lojistik ağlar vasıtasıyla organize eder. Uçak ve uzay sanayi dahilinde kullanılan hammadde ve materyallerin kimyasal açıdan hassas yapıda olmaları, bu ürünlerin nakliye süreçlerini hayli zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda uçak ve uzay sanayi taşımacılığı için profesyonel düzeyde faaliyet gösteren lojistik firmalarına ihtiyaç duyulur.

Uçak ve Uzay Sanayi Taşımacılığı Yapan Firmalar

Uçak ve uzay sanayi taşımacılığı firmaları her şeyden önce uçak parçalarını, uzay sanayi kapsamında kullanılan kimyasal bileşenleri ve benzeri materyalleri taşıyan organizasyonlar olarak öne çıkarlar. Bu bağlamda bahsi geçen firmaların, oldukça hassas materyaller olan uçak sanayi ürünlerinin taşınması için özel donanımlara sahip olmaları gerekir. Lift sektörü gibi yaklaşımlar ile taşıma güvenliğini bir adım öteye taşıyan nakliye firmaları, gerekli olan durumlarda entegre taşımacılık gibi yöntemleri de uygularlar.

Uçak ve Parçaları Taşımacılığı

Uçak ve parçaları taşımacılığı yukarıda da anlatıldığı üzere hassas yapıdaki materyallerin dahil olduğu bir lojistik operasyon olarak değerlendirilir. Bu bağlamda uçak parçaları, gerekli fiziksel koşullarda ve güvenlik önlemleri alınarak taşınmalıdır. Güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda taşıma sürecinde meydana gelecek ufak aksaklıklar, ciddi zararlara sebebiyet verebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra uçak yedek parçaları nakliye süreçlerin, güvenliğin sağlanması için özel altyapıların ve araçların kullanılması da gerekmektedir.

Uzay Sanayi Lojistiği

Günden güne daha büyük bir piyasa hacmine ulaşan uzay sanayi, ülkemizde de yoğun yatırımlar alan bir endüstri olarak değerlendirilir. Durum böyle olunca da uzay sanayi için sürdürülebilir gelişim politikalarının uygulandığını söylemek yanlış olmaz. Lojistik olarak ciddi bir iş yükünün olduğu uzay sanayi lojistiği devlet kuruluşlarının ve firmaların hammadde ihtiyaçlarını sürekli karşılamaları gerekmektedir. Kullanılan uçak parçaları, uydu donanımları ve benzeri bileşenler yurtdışından ithal olarak geldiklerinden uluslararası düzeyde bir taşımacılık operasyonu söz konusudur. Tüm bunların yanı sıra entegre taşımacılık gibi denizyolu lojistiği ile karayolu lojistiği gibi yöntemleri bir araya getiren yaklaşımların kullanılması gerektiğini söylemek de yanlış olmaz.

Uzay Sanayi Makine ve Parçaları Taşımacılığı

Uzay sanayi ve uçak endüstrisi makineleşmenin en yoğun olduğu endüstriler arasında yer alırlar. Bu etken de göz önünde bulundurulduğunda lojistik olarak makine parçaları ve benzeri donanımların nakliye edilmesi gerekir. Bahsi geçen nakliye süreçlerinin organize edilmesi için uçak sanayi taşımacılığı yapan profesyonel nakliye firmalarına ihtiyaç duyulur. Bahsi geçen firmalar sayesinde uçak sanayisinde kullanılan makine parçaları hem güvenli hem de hızlı bir şekilde hedef konumlara ulaştırılabilir.

Uçak ve Uzay Endüstrisi Nakliyeciliği Fiyatları

Uçak ve uzay endüstrisi nakliyeciliği fiyatları için net bir rakam belirlemek oldukça zor bir etkendir. Nakliye sürecini etkileyen onlarca husus olduğu gerçeği de göz önünde bulundurulunca nakliye firmalarının fiyat politikalarının çeşitlendiğini söylemek de doğru olacaktır. Tüm bunların yanı sıra uçak ve uzay sanayi taşımacılığı fiyatlarını etkileyen en önemli etkenlerden birinin uzaklık olduğu da söylenebilir. Uzaklık gibi etkenlerin yanı sıra taşınacak olan malzemelerin hassasiyet düzeyleri ve ağırlık gibi değişkenler de nakliye fiyatlarını etkileyen durumlar arasında yer alırlar.

 

Uluslararası Lojistik Çözümlerimizi Keşfedin!

Uluslararası Nakliye Yapılan Ülkeler
Almanya Nakliye
İngiltere Nakliye
Fransa Nakliye
Hollanda Nakliye
İtalya Nakliye
Amerika Nakliye
Kanada Nakliye
Dubai Nakliye

0216 305 07 07