Petrol ve maden taşımacılığı tanker gibi araçların kullanıldığı ve ciddi güvenlik prosedürlerinin takip edildiği lojistik hizmet olarak öne çıkar. Bu bağlamda petrol ve maden taşımacılığı hizmetinin üst düzey güvenlik önemlerinin alındığı bir süreç olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle yanıcı madde taşımacılığı ile alakalı kuralların geçerli olduğu petrol nakliyeciliği için karayolu ya da denizyolu lojistiği yöntemleri tercih edilebilir. Denizyolu taşımacılığı veya karayolu taşımacılığı gibi olanakların kullanıldığı petrol nakliye süreçleri profesyonel lojistik firmaları ile yürütülmelidir.

Petrol ve Maden Taşımacılığı Yapan Firmalar

Petrol ve maden nakliye firmaları genel olarak tehlikeli madde taşımacılığı üzerine uzmanlaşmış ve gerekli belgeleri barındıran firmalar olarak öne çıkarlar. Bu bağlamda özellikle yanıcı maddelerin taşınması için gerekli olan SRC5 Belgesi sahibi olan lojistik firmaları, petrol gibi riskli materyallerin nakliye süreçlerinde görev alabilirler. Bunun yanı sıra firmaların petrol ve maden lojistiği ile alakalı genel kural ve prosedürleri de yakından takip etmeleri büyük önem arz eder.

Petrol ve Maden Taşımacılığı İçin SRC5 Belgesi Nedir?

SRC5 Belgesi, yukarıda da bahsedildiği üzere tehlikeli ya da yanıcı madde statüsündeki riskli materyallerin taşınabilmesi için gerekli olan bir belge olarak tanımlanır. SRC5 taşıma firmaları sahip oldukları donanımlar ve uzman ekipleri sayesinde petrol ve benzeri riskli madenlerin güvenli bir şekilde taşınması süreçlerinde görev alırlar. Bunun yanı sıra bahsi geçen firmalar uzun mesafe taşımalarda petrol ve benzeri ürünlerin güvenliğinin sağlanması için gerekli prosedürleri de takip ederler.

Petrokimya Makinesi Taşımacılığı

Petrokimya makineleri ham olarak çıkartılan petrollerin rafine olarak işlenmesi sürecinde kullanılan altyapılar olarak tanımlanırlar. Bahsi geçen makinelerin üretim lokasyonlarına sağlam bir şekilde taşınmaları ve kurulumlarının yapılması, ciddi düzeyde lojistik tecrübe gerektiren bir işlemdir. Bu bağlamda petrokimya makine ve ekipmanları taşımacılığı gibi hizmetler, profesyonel petrokimya firmalarına ihtiyaç duydukları lojistik altyapıyı sağlarlar.

Blok Mermer Taşımacılığı

Yapısal olarak mermer ve blok gibi malzemeler kırılmaya ya da hasar görmeye müsait materyallerdir. Bu bağlamda blok ve mermer nakliyeciliği gibi yöntemler ile taşınması planlanan ürünlerin hassas bir yaklaşımla taşınması gerekir. Lojistik süreçlerinde malzemelerin hasar görmemesi ve hedef lokasyonlara sağlam bir şekilde ulaştırmaları için ciddi lojistik olanakların kullanılması gerektiğini söylemek yanlış olmaz.

Maden Hammadde Taşımacılığı

Maden hammadde taşımacılığı, genel olarak madencilik ile elde edilen materyallerin taşınması sürecinde kullanılan lojistik yöntemleri kapsar. Bahsi geçen lojistik yöntemler dahilinde ürünlerin ve hammaddeler; kimyasal açıdan risk teşkil edebilecek yapıda olabilirler. Bu bağlamda da tehlikeli madde taşımacılığı prosedürlerini gerektiren durumların tespit edilir prosedürlerin uygulanması gerekir. Böylelikle maden ve hammadde nakliye süreçlerinde materyallerin güvenliği maksimum düzeyde sağlanmış olur.

Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Taşımacılığı

Tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında öne çıkan bir diğer önemli yaklaşım başlık da petrol ve doğalgaz boru hattı nakliyeciliği olarak öne çıkar. Bahsi geçen lojistik hizmet dahilinde risk teşkil eden ürünlerin güvenli bir şekilde lojistiğini gerçekleştirecek profesyonel yöntemler uygulanır. Aynı şekilde petro kimya tesisi taşımacılığı da boru hatlarının kurulum süreçlerinde ihtiyaç duyulan altyapının sağlanmasına yardımcı olur. Bahsi geçen kurulum süreçlerinde tüm lojistik yaklaşımlar bir arada çalışarak entegre taşımacılık gibi yöntemlerin kullanımına da ön ayak olurlar.

0216 305 07 07