Gümrükleme Nedir?

Gümrükleme Nedir?

Gümrükleme Nedir?

Uluslararası ticarette gönderimi yapılan malların ülkeler arasındaki hareketliliğinin sağlanması için bir takım vergi prosedürleri söz konusudur. Bahsi geçen vergi prosedürlerinin yurtdışından gelen malların serbest dolaşım hakkı kazanması için uygulanması işlemi, aynı zamanda gümrükleme nedir sorusuna da cevap olarak verilebilir. Bu noktada Universal Lojistik gibi gümrükleme hizmeti veren firmalar, yurtdışına gönderilen ya da yurtdışından gelen mal ve ürünlerin vergilendirme prosedürlerinin yerine getirilmesi gibi hizmetler de sağlamaktadır. Bahsi geçen hizmetler özellikle uluslararası lojistik sektöründe sık sık ihtiyaç duyulan hizmetlerdir.

Firmalar mal ve ürün gönderimi yapmak için ülkeler tarafından uygulanan gümrük sistemine tabii olmak durumundadır. Ürünlerin uluslararası arenadaki dolaşımının daha resmi ve yasal bir düzlemde yapılmasına olanak veren bu sistem, aynı zamanda mevcut siyasal sınırlar içerisinde dağıtımı yapılacak ürünün ticari mal statüsü kazanmasına da olanak verir.

Gümrükleme İşlemleri Nedir?

Yukarıda da bahsedildiği üzere gümrükleme işlemleri, uluslararası düzeyde dolaşımda olan malların belirli bir ülkenin sınırları içerisinde gümrük rejimine ve izinlere tabi tutularak dolaşım hakkı elde etmesi olarak tanımlanabilir. Gümrükleme işlemi sayesinde yurtdışından Türkiye'ye gelen mallar, ülke sınırları içerisinde her türlü ticari faaliyetlerde kullanılabilme hakkına sahip olurlar. Bu bağlamda gümrükleme hizmeti veren firmalar, özellikle uluslararası lojistik süreçlerinde sık sık ihtiyaç duyulan kurumsal yapılar olarak öne çıkarlar.

Gümrükleme işlemleri süresince malların gümrük vergisine tabii tutularak geçiş izni elde etmesi ve ülke sınırları içerisinde dolaşım hakkı kazanması esastır. Aynı şekilde uluslararası nakliye vasıtaları ile yurtdışına gönderilmesi planlanan mal ve ürünlerin, hedef ülke sınırları içerisindeki lojistik faaliyetlerinin kısıtlanmaması adına da gümrükleme işlemlerinin yapılması gerekir. Her ülkenin gümrük kanunları ve prosedürleri farklılık göstereceğinden özellikle ihracat ile ilgili gümrükleme süreçlerinde Universal Lojistik gibi firmaların sağlamış olduğu gümrükleme hizmetlerinden yararlanmak elzemdir. Aynı şekilde ithalat ile ilgili gümrükleme kapsamında dış ticaret işlemleri yapılan ürünlerin de ilgili prosedürler çerçevesinde profesyonel bir gözetimde vergilendirilmesi gerekmektedir.

Gümrükleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Gümrükleme işlemleri son derece profesyonel bir çerçevede süreçle alakalı yasal denetim ve kontrol iznine sahip birimler gözetimciler dahilinde yapılır. Gümrükleme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeden önce sürecin, kapsamı Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yasa ve prosedürler çerçevesinde ilerletildiğini bilmek yararlı olacaktır. Özellikle Karayolu taşımacılığı gibi yöntemlerle gönderimi yapılan yüklü miktardaki ürünlerin gümrükleme işlemleri, tanımlanan izin süreleri çerçevesinde evrak işlerinin tamamlanarak yapılır.

Gümrükleme işlemlerinin yapılabilmesi için ürünlerin üretim ve paketleme aşamalarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu gibi süreçlerde çıkışı veya girişi yapılacak ürünler prosedürlere uygunluk çerçevesinde gümrükleme deposu adı verilen alanlarda da işlemden geçebilmektedirler. Havayolu taşımacılığı ile gönderimi yapılacak ürünlerin gümrükleme işlemleri havalimanı gibi alanlarda da yapılabilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında gümrükleme neden yapılır sorusuna ise ürünlerin hedef pazarlardaki dolaşımını yasal çerçeveye oturtmak cevabı verilebilmektedir. Farklı koşullarda farklı işlemlere de gereksinim duyulabileceğinden uluslararası lojistik süreçlerini kusursuz yönetmek isteyen firmalar, gümrük danışmanlığı gibi hizmetlerden sık sık faydalanmaktadırlar.

Gümrükleme Yapan Firmalar

Genel olarak uluslararası ticaret süreçleri ile yakınen ilgilenen firmalar ve uluslararası lojistik firmaları; gümrükleme ile alakalı tüm detaylara vakıf olmak durumundadırlar. Özellikle Universal Lojistik gibi alanında uzman uluslararası taşımacılık yapan firmalar, gerekli tüm prosedürlerin uygulanması kapsamında da hizmet vermektedirler. Bu bağlamda Universal Lojistik yeni nesil lojistik teknolojilerini ve yaklaşımlarını kullanan firmalar, alanında uzman ekipleriyle gümrükleme hizmeti gibi çözümler de sağlamaktadırlar. Özellikle denizyolu taşımacılığı gibi yöntemlerle denizaşırı lokasyonlara gönderim süreçlerinde uygulanan katı gümrük prosedürlerini yakından takip eden gümrükleme firmaları, müşterilerine yabancı gümrük operasyonları için hızlı ve etkili çözümler üretmektedir.

Gümrükleme Neden Önemli?

Her şeyden önce, uluslararası ticaret ekosisteminde devletlerin ihracat ve ithalat süreçlerinde ürün giriş çıkış kontrollerini sağladıkları prosedürleri vardır. Bu prosedürler sayesinde girişi veya çıkışı yapılacak ürünlerin, vergilendirilmesi amaçlanır. Aksi halde vergilendirilmesi yapılmayan ürün, yasal olarak ticari mal statüsü taşımaz dolayısıyla o ürünün ülke içerisindeki dolaşımı kısıtlandırılmış olur. Tam da bu noktada uygulanan gümrükleme prosedürleri sayesinde giriş ve çıkışı yapılan ürünlerin yasal statüsü belirlenir. Vergilendirme işlemleri tamamlanarak, ürünler yasal olarak ticari mal niteliği kazanır. Böylelikle özellikle uluslararası taşımacılık aktiviteleri ile ihracatı ve ithalatı yapılan ürünlerin dolaşımı kolaylaşmış olur.

0216 305 07 07