Lojistik Nedir?

Lojistik Nedir?

Lojistik Nedir?

Günümüz koşullarında ve ekonomisinde lojistik nedir sorusuna kullanılan yöntem ve teknolojilere göre farklı yanıtlar verilebilmektedir. Daha genel bir lojistik tanımı çerçevesinde ise; küreselleşen dünyada ürün ve hizmetlerin uluslararası veya lokal düzeylerde hareketliliğine odaklanan, üretim ile tüketim noktaları arasındaki bağlantıyı sağlamlaştırmaya odaklanan bir sistemler bütünü olarak değerlendirilir. Modern ekonominin bel kemiği olarak addedilen lojistik endüstrisi salt ekonomik işlevinin haricinde stratejik, politik, sosyal ve kültürel bir takım etkileri de bulunan bir ekosistemdir.

Lojistik Nasıl Yapılır?

Günümüz koşullarında lojistik çeşitli teknolojiler kullanılarak farklı şekillerde icra edilebilmektedir. Bu noktada lojistik işleminin sistematik bir şekilde gerçekleştirebilmesi için kapsamlı hesaplamaların ve planlamaların yapılması gerekmektedir. Özellikle uluslararası nakliye süreçlerinde gönderim yapılacak konuma ulaşım olanakları, tercih edilecek olan lojistik yöntemleri belirlemektedir. Yapılacak olan rota planlaması kapsamında ise hedef lokasyonun uzaklığına ve ulaşım olanaklarına göre karayolu taşımacılığı veya denizyolu taşımacılığı gibi yöntemler tercih edilir.

Farklı lojistik yöntemlerin farklı koşullarda sağladığı bazı avantajlar bulunmaktadır. Karayolu taşımacılığı özellikle karasal bağlantı yolları güçlü olan sınır ülkeleri arasında oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra uzun mesafelerde ve özelliklede farklı yaklaşımların bir arada kullanılması gerektiği senaryolarda intermodal taşımacılık çözümleri öne çıkar. Bu çözümler genellikle birden fazla lojistik yöntemi bir arada kullanarak teslimatın en hızlı gerçekleşmesi gereken durumlarda tercih edilmektedir. Sadece tek bir yöntemin kullanıldığı lojistik süreçlerde tercih edilen yöntem ise unimodal taşımacılık olarak tanımlanmaktadır.

Lojistik Türleri Nelerdir?

Yukarıda da bahsedildiği üzere lojistik süreçlerin gerçekleşmesi için ihtiyaca göre belirlenen farklı yöntemlerden yararlanılması gerekir. Bu noktada da işin içine lojistik türler girer. Lojistik türler kısaca teslimat yapılacak konumun mesafesine, coğrafi özelliklerine ve ulaşım koşullarına göre tercih edilebilecek taşımacılık yöntemleridir. Bu türler arasında karayolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığı yöntemler öne çıkar. Tüm bunların yanı sıra lojistik firmaları daha karmaşık senaryolara ve ihtiyaçlara yönelik daha kapsamlı çözümler de sunmaktadırlar. Özellikle uzun mesafe gönderimlerinde tercih edilen multimodal taşımacılık, taşıması yapılan malların lojistik süresince farklı lojistik yöntemlerin entegre bir şekilde kullanılarak gönderimini esas alan bir tür olarak tanımlanır.

Universal Lojistik gibi firmalar uluslararası lojistik süreçlerini en doğru yöntemlerle en hızlı şekilde yönetebilmek adına ihtiyaçlara yönelik özel tasarlanmış çözümleri bir arada kullanmaktadırlar. Birden fazla yöntemin bir arada kullanıldığı entegre taşımacılık gibi çözümler, lojistik süreçlerde firmaların hem maliyetlerini dengeler hem de gönderilerin hedef konumlara daha hızlı bir şekilde ulaşmasına olanak verir.

Uluslararası Lojistik Nedir?

Uluslararası lojistik kavramı, yapılacak olan gönderimlerin yerel veya ulusal boyutların ötesine geçerek daha global bir düzeyde planlandığı süreçler olarak tanımlanır. Bu bağlamda uluslararası düzeyde gönderilecek olan gönderilerin sınır kapılarından geçiş ve gümrükleme süreçlerinin de planlanması gerekir. Uluslararası düzeyde yapılacak olan lojistik işlemleri ulusal düzeyde planlananlara göre daha prosedürel bir süreç gerektirmektedir. Bu noktada, kendi içerisinde farklı gümrük prosedürleri içeren sürecin daha hızlı ve sistematik ilerlemesi için Universal Lojistik gibi uluslararası lojistik firmalarına ihtiyaç duyulur.

Uluslararası Lojistik Yapılan Ülkeler

Uluslararası lojistik yapılan ülkeler genel olarak gümrük ve sınır anlaşmalarının geçerli olduğu siyasi çerçeve içerisinde belirlenmektedir. Bir takım politik etkenler de olduğundan dolayı uluslararası lojistik süreçleri, devletlerin siyasal koşullarından doğrudan etkilenmektedir. Bu noktada Türkiye, hem stratejik konumu hem de politik açıdan diğer ülkelerle olan ilişkilerinden dolayı lojistik açıdan oldukça esnek koşullara sahiptir. Almanya, İngiltere, Fransa gibi önemli Avrupa ülkelerine Türkiye'den doğrudan uluslararası lojistik yapılabildiği gibi ABD ve Kanada gibi birçok denizaşırı lokasyona da gerekli gümrük prosedürleri çerçevesinde gönderim yapılabilmektedir.

0216 305 07 07